Om  FRIA ORD media

FRIA ORD media är ett resultat av att delar av det tjänsteutbud som erbjöds av förlaget FRIA ORD bröts ut till en separat verksamhet.

Inom ramen för verksamheten erbjuds såväl tjänster för både digitala och tryckta media.

Grundare och initiativtagare

Helena Kohlberg som är initiativtagare och verksamhetsansvarig. Det är till henne du vänder dig i första hand.
Vi arbetar i team eftersom vi strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga utbud av tjänster. Därför samarbetar FRIA ORD media skickliga konsulter. Konsulter som är experter på sina respektive områden.

Helena Kohlberg